HiFinazory.cz - Registrace

Svým přístupem na „HiFinazory.cz“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „HiFinazory.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „HiFinazory.cz“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „HiFinazory.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „HiFinazory.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „HiFinazory.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „HiFinazory.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

Za všechna vložená data (texty, fotografie, odkazy a jiné materiály) nese odpovědnost uživatel, který je na portál „HiFinazory.cz“ vložil. Uživatel se zavazuje, že bude vkládat pouze data, jejichž je autorem nebo u nichž je vlastníkem autorských práv pro neomezené užití těchto dat. V případě porušení autorského zákona u vkládaných dat je provozovatel připraven poskytnout postiženým autorům veškeré informace vedoucí k odhalení uživatele, který vkládá odcizená data. Uživatel dává vložením dat na portál souhlas provozovateli k časově neomezenému publikování vložených dat na „HiFinazory.cz“, včetně jejich úprav nebo odstranění.

Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení své registrace a vyřazení osobních údajů z databáze. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout smazání uživatelem vložených dat, které nenesou povahu autorského díla - například diskusní příspěvky apod. Z důvodů zachování kontinuity diskusí nebudou mazány diskusní příspěvky, témata anebo komentáře ani na žádost autora.